Druckversion   

Европейският преводачески колегиум в Щрален

 

 

В Щрален превод не се учи, нито се възлагат преводи – тук “само” се превежда: но в идеална обстановка. Преводачи от цял свят пристигат с възложения им от някое издателство проект, за да се възползват от най-разнообразните помощни средства, да се срещат с колеги, да работят заедно и да обменят опит и информация.

 

 

В началото бе само една смътна идея: да бъде създадено място, където да се събират преводачите на художествена литература, център както на космополитни връзки, така и на съсредоточена работа, средище на всевъзможни култури в една погранична област.

 

 

Почти тридесет години след първите плахи стъпки тази идея вече е всекидневна, осезаема реалност: “Европейският преводачески колегиум в Щрален, федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия”, основан през 1978 г. главно по инициатива на родения в долнорейнското градче Щрален Елмар Топховен, преводач на Бекет, и на тогавашния председател на Съюза на германските преводачи Клаус Биркенхауер, и под патронажа на Самуел Бекет, Хайнрих Бьол и Макс Фриш, днес е най-големият световен център за работа на преводачи на художествена и обществено-политическа литература.

 

 

От 1978 г. досега Колегиумът значително се разшири. В момента той разполага с повече от 2 500 кв. м. жилищна площ, в която влизат не само 30-те апартамента за работа и живеене, но и библиотечни зали, заседателни помещения, две напълно обзаведени кухни.

 

 

Сърцевина на Колегиума е неговата библиотека със 110 000 тома, в която на разположение на гостите са предоставени 25 000 речници и енциклопедии на повече от 275 езика (от африкаанс до якутски), 60 000-томна библиотека с произведения на световната художествена литература – предимно в оригинал и превод – и 25 000 тома специализирана литература.  Това превръща библиотеката на Колегиума в най-голямата световна библиотека за нуждите на превода.

 

 

Разполагаме с 40 компютъра от най-ново поколение, както и с голям избор от чуждоезични клавиатури. Всички компютри в библиотеката предлагат – 365 дни в годината и 24 часа на ден! – бърз достъп до Интернет.

 

 

Годишно в Щрален пристигат над 750 преводачи от всички краища на света; за времето на съществуването на Колегиума тук са преведени над 16 000 заглавия.

 

 

Щрален е симпатично градче в близост до границата с Холандия. Отпечатък върху облика на околността му налага отглеждането на цветя и зеленчуци, затова и прозвището му “Град на цветята” не е случайно.

 

 

Адрес за контакти (на немски или английски):

 

 

Europäisches Übersetzer-Kollegium
Kuhstraße 15-19, D-47638 Straelen
Tel. 0049-2834-1068, Fax 0049-2834-7544
E-Mail: euk.straelen(at)t-online.de

 

 

Ins Bulgarische übersetzt von Ljubomir Iliev