Druckversion   

Evropské překladatelské kolegium ve Straelenu

 

Ve Straelenu se překládat nikdo nenaučí, ve Straelenu se „jen“ překládá – ovšem v ideálních podmínkách. Překladatelé ze všech koutů světa přijíždějí do Straelenu pracovat proto, aby zde využili rozmanité pomůcky, sestkali se s kolegy, spolupracovali a vyměňovali si nejrůznější tipy a zkušenosti.

 

 

Na počátku byla vize: v příhraniční oblasti vybudovat místo setkávání pro překladatele krásné literatury, místo kosmopolitní výměny stejně jako soustředěné práce, vytvořit dům nejrůznějších kultur a jazyků.

 

 

Téměř po třiceti letech od prvních úvah se vize stala každodenně prožívanou skutečností: „Evropské překladatelské kolegium Severní Porýní-Vestfálsko ve Straelenu“, které bylo založeno zejména díky iniciativě straelenského rodáka a Beckettova překladatele Elmara Tophovena a bývalého předsedy Svazu překladatelů krásné literatury Klause Birkenhauera pod záštitou Samuela Becketta, Heinricha Bölla a Maxe Frische roku 1978 ve Straelenu ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, je prvním a největším pracovním centrem pro překladatele krásné a duchovědné literatury.

 

 

Od roku 1978 se Kolegium významně rozšířilo. Na ploše 2500 metrů čtverečních je v současné době k dispozici – kromě knihovny, seminárních prostor a dvou plně vybavených kuchyněk – 30 pokojů pro bydlení i práci.

 

 

Srdcem Kolegia je knihovna čítající 110 000 svazků. Součástí fondu je 25 000 příruček ve více než 275 jazycích a dialektech (od afrikánštiny po zulu), knihovna krásné literatury se 60 000 svazky obsahující díla světové literatury – převážně v originále a překladech – a 25 000 odborných publikací. Knihovna Kolegia je tudíž největší specializovanou knihovnou pro překladatele krásné i odborné literatury.

 

 

Současně je k dispozici i 40 počítačů nejmodernější generace a velký výběr cizojazyčných klávesnic. Všechny PC v knihovně jsou 365 dní v roce připojeny k internetu.

 

 

Ročně přijíždí do Straelenu přes 750 překladatelů ze všech koutů světa, a v průběhu let zde vzniklo více než 16 000 překladů.

 

 

Straelen je příjemné městečko nedaleko holandské hranice. Ráz okolní krajiny určují lány květin a zeleniny. Přízvisko „Město květin“ nezískal Straelen náhodou. Nikde jinde v Německu se neprodá tolik květin a zeleniny jako zde.

 

 

Kontaktní adresa

 

Své žádosti zasílejte německy nebo anglicky na:

 

Europäisches Übersetzer-Kollegium
Kuhstraße 15-19, D-47638 Straelen
Tel. 0049-2834-1068, Fax 0049-2834-7544
E-Mail: euk.straelen(at)t-online.de

 


Ins Tschechische übersetzt von Tomáš Dimter